Registrera konto

Börja fakturera med en gång. Helt gratis och utan förpliktelser.ANVÄNDARAVTAL

Innan du börjar använda tjänsten måste du godkänna avtalet.

Det här är ett avtal mellan kunden som använder tjänsten och leverantören AOF (Albona Online Faktura) som tillhandahåller tjänsten.

Den här tjänsten riktar sig till företag, näringsidkare och föreningar.

Kunden godkänner och intygar genom registrering att alla lämnande uppgifter är riktiga och att tjänsten inte ska användas för olagligt verksamhet. AOF har rätt att polisanmäla och stänga av kunden om tjänsten används för olagliga aktiviteter. AOF har också rätt att stänga av kunder som missbrukar tjänsten eller använder tjänsten på ett sådant sätt att det, indirekt eller direkt, kan skada oss som tjänsteleverantör.

AOF tillhandahåller onlinefakturering som låter kunden skapa och administrera fakturor. Som användare är du ansvarig för att säkerhetskopiera all data. Även om vi tar regelbunda säkerhetskopior finns det ingen garanti för att vi kan återskapa eventuell förlorad data. Vi tar inget ansvar för att tillhandahålla säkerhetskopior på någon information. Vi avsäger oss allt ansvar från eventuella fel, obehag, förlust av data eller problem som tjänsten och samtliga kringtjänster kan orsaka. All användning sker på egen risk. Vi ansvarar ej heller för eventuella driftstörningar.

Grundtjänsten är helt gratis men innehåller reklam och är begränsad till 5 fakturor och offerter per månad. För en reklamfri tjänst och möjlighet att skapa fler fakturor och offerter per månad erbjuds en betaltjänst. Kunden kan själv välja att uppgradera till en betaltjänst.

Betalningen sker normalt mot faktura som förfaller 20 dagar efter faktureringsdatum och efter godkänd kreditprövning. Moms tillkommer på alla priser.

Uppsägning av abonnemang sker skriftligen minst 30 dagar innan avslut och skickas till online_faktura@albona.se. Uppsägningen anses genomförd när vi svarat på och bekräftat uppsägningen.

Kontakt mellan kunden och leverantören bör ske via e-post då AOF inte stödjer telefonsupport.

Tjänsten levereras av Albona Redovisning AB.

Villkoren och omfattningen av tjänsterna kan komma att ändras i framtiden.

Dataskyddspolicy

Vi följer den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är ett bindande juridiskt verktyg som syftar till att skydda individers rättigheter med hänsyn till deras personliga data och träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR skyddar alla EU medborgares personuppgifter. Några av rättigheterna innebär att de registrerade personerna ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Registrerade har också rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

Vi registrerar och hanterar personuppgifter i de fall då det krävs för att vi ska kunna leverera en fungerande tjänst och bra upplevelse till dig, eller för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag.

När du lägger din beställning eller registrerar ett konto hos oss uppger du dina personuppgifter (exempelvis namn, e-post, telefon och adress). I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Vi lagrar även automatisk information som IP-adress och uppgift om webbläsare för varje besök och händelse på vår hemsida. Vi kan komma att skicka ut viktiga e-postmeddelanden till vissa kunder, exempelvis meddelanden om driftstörningar eller ändringar i villkorer.

När du kontaktar oss sparas de personuppgifter du själv anger. Detta inkluderar all information i e-postmeddelandet eller kontaktformuläret. Vi sparar informationen för att kunna ge dig en bra och trevlig supporttjänst vid framtida kontakttillfällen.

Vi använder cookies (kakor) för en del funktioner, bland annat för inloggningar.

Du har enligt GDPR rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Vi är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi hanterar om dig som kund och besökare. Om du som kund vid din användning av de tjänster vi tillhandahåller behandlar personuppgifter är kunden personuppgiftsansvarig och vi är personuppgiftsbiträde. Kunden skall, utan begränsning, hålla oss skadelös från alla former av skador och förluster som vi lider som en följd av kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt GDPR.

Om du vill framföra klagomål som rör vår hantering av personuppgifter är Datainspektionen den tillsynsmyndighet du ska vända dig till.

I samband med registreringen godkänner jag avtalet.